Importance of Natural Resources

Ondernemen in het buitenland: Teun en Thom in Uganda


Dit is het prototype van de Ecosystem Kickstarter. Dat is een product dat bedoeld is
om de oogst van de allerarmsten te verhogen… en om verwoestijnde gebieden
opnieuw tot leven te brengen. Ze hebben te maken met een heel hevig klimaat. Er zijn korte periodes van extreme neerslag
en langere periodes van nul neerslag. Dan heeft de boer
met hele droge grond te maken… maar ook met neerslag
die de vruchtbare bodem en de zaden wegspoelt. Als we het meenemen in het veld,
is het makkelijk te transporteren. In het veld trek je het uit elkaar
en wordt het ingegraven. Uiteindelijk is het doel om de plantjes
de rust te geven om te ontkiemen… niet weg te spoelen met de regen,
te kunnen wortelen. Het is karton, dus het is biologisch afbreekbaar.
Tegen de tijd dat het karton vergaan is… willen we dat het wortelsysteem
van die planten sterk genoeg is… om erosie in de toekomst tegen te gaan. Het idee is eigenlijk ontstaan
als afstudeerproject op de Design Academy. Oorspronkelijk was dit een idee voor vergroening
van vluchtelingenkampen in Jordanië. Toen kwamen we er samen achter dat het ook in
andere plekken die last hebben van verdroging… heel goed toepasbaar is. We produceren nu hier, maar uiteindelijk
is het doel om naar Uganda te gaan. Daar moet de straat komen
om werkgelegenheid te creëren… en daar het product te ontwikkelen. Nee, dit zijn niet m’n handschoenen.
Die zijn van Lou, onze technische compagnon. Die liggen hier ook. Het gaat erom dat er bomen en bosjes staan
die diep wortelen om erosie tegen te gaan. Tussen die stroken door, waar het product in zit,
kan de boer z’n ding doen, wat hij normaal doet. Daar is de waterhuishouding beter… dus er zijn hogere oogsten
en betere opbrengsten voor de boer. Het product willen we uiteindelijk
rond de euro per strekkende meter krijgen… zodat het ook voor de allerarmsten
beschikbaar zal komen. Buitenlandse Zaken heeft samen
met Economische Zaken de SBIR. Dat is een competitie en staat voor
Sustainable Business Innovation and Research. Het is een competitie
waarbij we nu twee rondes door zijn gekomen. Daarbij hebben we financiële steun gekregen
om dit product te ontwikkelen… en echt impact te hebben voor de allerarmsten. Ik denk dat het onze droom is om uiteindelijk
met ons product voedselzekerheid te verbeteren… en een bijdrage te leveren
aan de vergroening van Sub-Sahara-Afrika.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *